top of page

OTOP MIDYEAR 2015

เราได้มีโอกาสได้เข้าประกวดแผนธุรกิจ ระดับประเทศ ในงาน OTOP MIDYEAR 2015 ซึ่งเราได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนธุรกิจ ระดับเทศ ในหมวดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งเราได้นำสินค้าแปรรูป จากผลไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นของสุรินทร์ มาพรีเซนต์ บวกกับการทำแผนการตลาดแบบ SE (Social Enterprise) จึงทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ครับ ซึ่งเราได้นำภาพบรรยากาศมาให้ชมครับ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page