OTOP MIDYEAR 2015

เราได้มีโอกาสได้เข้าประกวดแผนธุรกิจ ระดับประเทศ ในงาน OTOP MIDYEAR 2015 ซึ่งเราได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนธุรกิจ ระดับเทศ ในหมวดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งเราได้นำสินค้าแปรรูป จากผลไม้และสมุนไพรในท้องถิ่นของสุรินทร์ มาพรีเซนต์ บวกกับการทำแผนการตลาดแบบ SE (Social Enterprise) จึงทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ครับ ซึ่งเราได้นำภาพบรรยากาศมาให้ชมครับ

Featured Posts
Recent Posts
Archive