top of page

Orga Zella Products

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิค จากธรรมชาติ 100% 

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ออร์กา เซลล่า จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิค และแปรรูปมาจากธรรมชาติ 100% โดยใช้วัตถุดิบจากผลไม้และสมุนไพรในประเทศที่ผ่านการปลูกแบบอินทรีย์ ได้นำมาแปรรูปเป็นแชมพูสระผม ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์อื่นฯ  ซึ่งผลิตภัณฑ์เราได้มีการวิจัยและผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น อย. Primary-GMP Organic Thailand ฯ และได้มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศแล้ว

OZ-Shampoo
OZ-Conditioner
bottom of page