top of page

Bangkok Farmer Market

โครงการร่วมผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จากท้องถิ่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง มาออกงานขายของที่กรุงเทพ @K-Village โครงการดีที่นำเฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค สินค้าจากธรรมชาติ มาร่วมไว้ให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อ เพราะปัจจุบันสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ส่วนใหญ่มีแต่สารเคมีเจื้อปน ซึ่งตลาด Bangkok Farmer Market จะมีทุกเดือน แต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปตามที่อื่นๆบ้าง ตามแต่ผู้จัด ลูกค้าสามารถติดตามเราและตลาดบางกอก ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ตได้จากทางเฟสบุ๊คเลยครับ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page