top of page

ตัวแทนผลความสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดสุรินทร์ (Startup)

งานแถลงผลความสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME PROVINCIAL CHAMPIONS)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลความสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ซึ่งเป็นโครงการแบบอย่างของการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 222 กิจการ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นจังหวัดละ 3 กลุ่มๆ ละ 1 กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่เพิ่มเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "เส้นทางสู่ความยั่งยืนของ SMEs ไทย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งบริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ ร่วมได้รับเกียรติในการออกโชว์ผลงานในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page